Esbo Skytteförening

Skjutbanan i Lahnus

ESF är medlem i Esbo skjutbaneförening och vi har genom föreningen tillgång till skjutbanan i Lahnus. Medlemskapen ger våra medlemmar rätt att skjuta till halva priset på de olika banorna.

 • Älgbana 75 meter med elektronisk Megalink tavla med automatisk skottmarkering. Endast ammunition med skarp spets, helmantel eller liknande får användas utom vid älgskytteprov då all ammunition är tillåten.
 • Inskjutningbana 100 meter för alla gevärskalibrar med elektronisk Megalink tavla och automatisk markering.
 • Klenkaliberbana 22lr med följande tavlor
  • Viltmål 50 meter med elektronisk Sius tavla med automatisk skottmarkering.
  • Fallmål 50 meter 4 platser för skid- och löpskytte samt möjlighet till inskjutning.
  • Pistolbana 25 meter 5 platser med mekaniska svängande mål skjutavstånd 23 meter.

ESF utvecklar till Lahnusbanan

 • Bana 50 meter 8 platser gevär och 2 platser pistol med elektroniska Sius tavlor med automatiskt skottmarkering, färdigdatum i slutet av april månad 2024.
 • Bana 25 meter 10 platser pistol med elektroniska Sius tavlor med automatisk skottmarkering samt klockstyrning av samtliga gällande skjutprogram, färdigdatum under april månad 2024.
 • Hagelbana trap nationell och automatisk med ljuddämpning i skjutriktning, skjutbyggnad färdig under 2024-2025.

Närmare informatin om skjutbanan finns på skjutbanans webbsida (på finska). Avfart mittemot Lahnusvägen 37.

© 2024 Esbo Skytteförening

Tema av Anders Norén