Kallelse till vårmöte OBS. Ny plats

Medlemmarna i Esbo Skytteförening ESF rf kallas till ordinarie vårmöte,

som hålls onsdagen den 24. april 2019 kl. 18 i Grankulla Bibliotek, Thurmansplatsen 6, Grankulla.

Vid mötet behandlas de ärenden som enligt § 10 i föreningens stadgar ankommer på ordinarie vårmöte.

Kutsu kevätkokoukseen HUOM. Paikka vaihtunut

Esbo Skytteförening ESF rf:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen,

joka pidetään keskiviikkona 24. huhtikuuta 2019 klo 18 Kauniaisten kirjastossa Thurmaninaukio 6, Kauniainen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 10 mukaiset sääntömääräisen kevätkokouksen asiat.

 

ESF-RS Klubbkamp 23.4.2019 resultat

Nya skyttar - uudet ammunnanharrastajat - newcomers

Ajo-ohje Tuulimäen halliin